PROJECTS

Current:

SGS21/149/OHK2/3T/12
Aplikace energetických svazků ve fyzice pevných látek – Vlčák, P. (2021-2023)

NV19-08-00070
Využití lymfocytů hypersenzitivních pacientů pro preklinické testování pokročilých materiálů na bázi titanu modifikovaných iontovým svazkem – Vlčák, P. (2019-2022)

Previous:

SGS18/173/OHK2/3T/12
Nanokompozity na bázi titanu připravené technikami s řízenou depozicí energie iontových a elektronových svazků – Vlčák, P. (2018-2020)